หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561
มิถุนายน
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน
VMWare VMWare Basic 5 วัน 18 - 22   ลงทะเบียน
           
กรกฏาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน
Cisco Special MPLS Fundamentals  5 วัน 9 - 13    ลงทะเบียน
           
VMWare VMWare Advance 5 วัน 16 - 20   ลงทะเบียน
           
Cisco Associated CCNA Wireless 5 วัน 23 - 27   ลงทะเบียน
           
Fortinet Fortinet Firewall Administrator Basic 3 วัน 30 - 1   ลงทะเบียน
สิงหาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน
Fortinet Fortinet Firewall Administrator Basic 3 วัน 6 - 8   ลงทะเบียน
           
Cisco Special MPLS Fundamentals 5 วัน 20 - 24   ลงทะเบียน
           
Cisco Associated CCNA Data Center 5 วัน 27 - 31   ลงทะเบียน
           
กันยายน
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน
Cisco Associated CCDA 5 วัน   3 - 7   ลงทะเบียน
           
Cisco Associated CCNA Routing and Switching 5 วัน 10 - 14    ลงทะเบียน
           
 fortinet  Fortinet Firewall Administrator Basic 5 วัน 17 - 21    ลงทะเบียน
ตุลาคม
 รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน
           
           
           
           
           
           
พฤศจิกายน
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน
           
           
           
           
           
           
ธันวาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันหยุด ลงทะเบียน