Levitra Generyczna Oryginalna Viagra Propecia 1mg Propecia Skutki Uboczne Lovegra Xenical Xenical Bez Recepty Xenical Sprzedam Lipitor Cena Lipitor 10mg Viagra Pfizer Online Виагра Таблетки(Viagra®) Виагра Таблетки Аналоги Original Viagra 100mg Виагра Pfizer Цена Generic Viagra Online 100mg Cialis Generic
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika
Netlogic - เกี่ยวกับเรา

บริษัท เน็ทลอจิก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้าง พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทางด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านไอทีทั้ง ภาคองค์กรธุรกิจ, บริษัท หรือ หน่วยงานภาครัฐ และ สถานศึกษา ให้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้นั้นนำไปประยุกต์ ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อเป็นการต่อยอดในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate) ของ ค่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทีเช่น
Cisco Certificate, Microsoft Certificate, VMWare Certificate เป็นต้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ซึ่งผ่านการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified) โดยเฉพาะ