สินค้าบริการด้านต่างๆของบริษัทฯ

บริษัท เน็ทลอจิก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาระบบเครือข่ายและซิสเต็ม เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบระบบเครือข่าย ออกแบบระบบและปรับปรุงระบบเครือข่าย แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับโซลูชั่นหรือความต้องการขององค์กร รวมถึงคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายขององค์กร