พฤศจิกายน    ​
หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2562
มิถุนายน
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

อบรม

รอบวัน

ธรรมดา

รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

ห้อง 

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
Cisco Associated 

Cisco Certificated Technician

(CCT-RS Tech)

3 5 - 7      1  ลงทะเบียน 
               
  VMWare VMWare Basic  5 10 - 14      1  ลงทะเบียน 
               
Cisco Associated  

 CCNA Routing & Switching

(200-125)

 5 17 - 21      2  ลงทะเบียน  
               
   unavialable              
               
      กรกฏาคม
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา

 รอบวัน

ธรรมดา

 รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

ห้อง  

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
               
Cisco Associated    CCDA (200-310)  5 8 - 12        ลงทะเบียน 
               
    unavialable   5 15 - 19        
               
   unavialable    5 22 - 26        
               
   unavialable    5 29 - 2        ลงทะเบียน  
               
สิงหาคม
ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา

รอบวัน

ธรรมดา

 รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

ห้อง 

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

  ลงทะเบียน
               
VMWare VMWare Basic 5 5 - 9     2 ลงทะเบียน 
               
   unavialable     5 12 - 16        
               
Cisco Associated  

CCNA Data Center

(200-155)

 5 19 - 23     3   ลงทะเบียน 
               
Cisco Associated   

 CCNA Routing & Switching

(200-125)

5 26 - 30      2   ลงทะเบียน 
               
กันยายน
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา

รอบวัน

ธรรมดา 

  รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์ 

ห้อง

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
               
Cisco Professional  CCNP TShoot (300-135) 3 3 - 5   A  ลงทะเบียน 
                     
Cisco Associated

CCNA Routing & Switch

(200-125)

5 2 - 6   B    ลงทะเบียน 
                      
  Unavailable       B    
               
Cisco Associated 

CCNA Routing & Switch

(200-125)

5 9 - 13   A    ลงทะเบียน 
               
 Cisco Special MPLS Fundamentals  5 16 - 20   A  1  ลงทะเบียน 
               
Cisco Associated 

CCNA Routing & Switch

(200-125)

5 16 - 20    B    ลงทะเบียน 
               
 VMWare VMWare Basic 5 23 - 27   A  2  ลงทะเบียน  
               
Cisco Associated 

CCNA Routing & Switch

(200-125)

5 23 - 27   B   ลงทะเบียน 
               
  available 5 30     A    ลงทะเบียน  
ตุลาคม
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา

รอบวัน

ธรรมดา

รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

 ห้อง

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
                     
  available 5 1 - 4    A    ลงทะเบียน   
               
Cisco Associated 

CCNA Routing & Switch

(200-125)

5 1 - 4   B  2  ลงทะเบียน  
               
 Cisco Associated 

CCNA Wireless 

(WIFUND 200-355)

7 - 11     A  ลงทะเบียน   
               
  avialable     5  14 - 18        ลงทะเบียน  
               
  avialable     5  21 - 25        ลงทะเบียน  
               
  avialable     5  28 - 31        
    พฤศจิกายน    
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา

รอบวัน

ธรรมดา

รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

 ห้อง

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
  avialable     5   1        
               
 Cisco Professional

CCNP Wireless Secrity 

(WISECURE 300-375)

5   4 - 8    
               
 Cisco Associated  

CCNA Routing & Switch

(200-125)

5   11 - 15    B    
               
     5  18 -22        
               
     5  25 - 29        
      ธันวาคม     
  ระดับเทรนนิ่ง   หลักสูตรอบรม ระยะเวลา 

รอบวัน

ธรรมดา

 

รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

 
 ห้อง 

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 
 ลงทะเบียนอบรม 
 Cisco Associated  

CCNA Wireless 

(WIFUND 200-355) 

 5 2 - 6     A    
               
     5 9 - 13        
               
     5 16  - 20        
               
     5 23 - 27        
               
     5 30 - 31