​
หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563
กราคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

อบรม

รอบวัน

ธรรมดา

รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

ห้อง 

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
Cisco Professional

CCNP Wireless Security (WiSECURE)

5 6 - 10      3  ลงทะเบียน 
               
  VMWare VMWare Basic  5 13 - 17     request  ลงทะเบียน 
               
CCNP

CCNP Routing 

 5 20 - 24     request  ลงทะเบียน  
               
   unavialable              
               
     กุมภาพันธ์
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา

 รอบวัน

ธรรมดา

 รอบวัน

เสาร์-อาทิตย์

ห้อง  

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน

(5 ท่านต่อ 1 ห้องเรียน)

 ลงทะเบียนอบรม
               
  unavialable   8 - 12        
               
Cisco Associated  CCNA ROUTING & SWITCHING 5 10 - 14        ลงทะเบียน
               
   unavialable      22 - 26        
               
   unavialable      29 - 2        
               
      30 - 31