ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครดังนี้

 1. รับสมัครพนักงาน  ตำแหน่ง  Trainer Network and System  มีคุณสมบัติดังนี้ 

  - ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 25  ปีขึ้นไป  

  -  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ  (เน้นประสบการณ์)

  -  มีประสบการณ์สอนด้าน ซิสโก้ (Cisco )เน็ทเวิร์ก และ  ไมโครซอฟซ์ (Microsoft) , วีเอ็มแวร์ (VMware) , ไฟร์วอล(Firewall) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที 

  -  มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเน็ทเวิร์ก (Network Infrastructure)หรือ เซิร์ฟเวอร์ซิสเต็ม (Server System) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

  -  มีใบประกาศนียบัติ ด้านไอที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง อ่าน พูดและเขียน 

 -  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

-   มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

-   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว ตามภารกิจที่ได้

 

2. รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานด้านไอที จำนวน    2 ตำแหน่ง  มีคุณสมบัติดังนี้

- นักศึกษาชายหรือหญิง  

- วุฒิการศึกษา  กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปวส.  หรือปริญญาตรีขึ้นไป  ด้านสาขาไอทีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

- มีความสนใจด้านโครงสร้างระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure) และ ระบบดาต้าเซ็นเตอร์  (Data Center)  และพัฒนาโปรแกรม

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 

- ระยะการฝึกงานไม่ต่ำกว่า  6  เดือนขึ้นไป 

- มีความกระตือรือร้น ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์ ตั้งใจเรียนรู้ 

- มีความระเอียดรอบครอบ 

- มีรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

***หากท่านกำลังสนใจที่จะร่วมงานกับเราสามารถส่งรายละเอียดความสามารถของท่านมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.